Dişçilik Hizmetleri Bölümü

  • Dişçilik Hizmetleri Bölümü
  • Tanıtım

PROGRAM TANITIMI

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL

TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM / PROGRAM

DİŞÇİLİK HİZMETLERİ / AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

1 – Kuruluş

Program 2018-2019 Öğretim yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2019-2020 öğretim yılının sonunda vermiştir.

2 - Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ön Lisans derecesi alarak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ünvanı almaya hak kazanırlar.

3 - Derecenin Düzeyi

Ağız ve Diş Sağlığı Programı; YÖK’ün Bologna sürecine uygun olarak belirlediği 5. seviye mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

4 - Kabul ve Kayıt Koşulları

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’na; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin sayısal puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5 - Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri, müfredat ve ders içerikleri uyması halinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanarak tanır.

Ayrıca; programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

6 – Mezuniyet Yeterlilik Koşulları

Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğrencilerinin, müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

7 - Program Profili

Program; zorunlu, üniversite seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşmaktadır. Tüm dersler için öğrenciler ara sınavları, finali ve ders devamını tamamlamakla yükümlüdür. Bazı derslerde araştırma ödevleri ve / veya sözlü sunumlar gereklidir. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Son başarı notu, final sınavındaki puanı, ara sınavların puanı, yarıyıl içerisindeki derslere devamı ve dersle ilgili diğer ödevler dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir.

Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değeri çarpılarak hesaplanır. Tekrarlanan dersler için son not hesaba katılır. Tüm notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

8 - Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar diş hekimi muayenehaneleri, kamu ve özel kişilere ait diş hekimliği poliklinikleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve devlet hastanelerinde diş hekimi yardımcısı pozisyonunda görev alabilirler.

9 - Üst Derece Programlarına Geçiş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

10 - Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

11 - Eğitim Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı; Örgün, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

12 -  Bölüm Olanakları

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim kadrosu ile birlikte üniversitemiz bünyesinde yer alan tıp fakültesinin sağladığı öğretim elemanı desteği nitelikli bir eğitimin verilmesinde başrolü oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi öğrencilerin dönem içi mesleki uygulamalar için katkı sağlamaktadır

13 -  Adres ve İletişim Bilgileri

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat

Tel:

Fax:

E-posta: tshmyo@gop.edu.tr


Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.