Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

  • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
  • Tanıtım

PROGRAM TANITIMI

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL

TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/ PROGRAM

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ / ÇOCUK GELİŞİMİ

1 – Kuruluş

Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ilk olarak Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulunda 2003 yılında açılmıştır. 2003 yılında eğitim öğretime ikinci öğretim olarak başlayan program, normal öğretime ise 2007 yılında başlamıştır. 2019 yılında Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

2 - Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ön lisans derecesi alarak “Çocuk Gelişimci” unvanını almaya hak kazanırlar.

3 - Derecenin Düzeyi

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri; YÖK’ün Bologna sürecine uygun olarak belirlediği 5. seviye mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

4 - Kabul ve Kayıt Koşulları

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri’ne; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin sözel puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5 - Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri, müfredat ve ders içerikleri uyması halinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanarak tanır.

Ayrıca; programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

6 –Mezuniyet Yeterlilik Koşulları

Çocuk Gelişimi programı öğrencilerinin, müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

7 - Program Profili

Program; zorunlu, üniversite seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşmaktadır. Tüm dersler için öğrenciler ara sınavları, finali ve ders devamını tamamlamakla yükümlüdür. Bazı derslerde araştırma ödevleri ve / veya sözlü sunumlar gereklidir. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Son başarı notu, final sınavındaki puanı, ara sınavların puanı, yarıyıl içerisindeki derslere devamı ve dersle ilgili diğer ödevler dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir.

Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değeri çarpılarak hesaplanır. Tekrarlanan dersler için son not hesaba katılır. Tüm notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

8 - Mezunların İstihdam Profilleri

Çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anadolu kız meslek ve kız meslek liselerindeki uygulama sınıflarında ve ilköğretim okullarındaki ana sınıflarında kadrosuz usta öğretici olarak görev alabilmenin yanı sıra; resmi ve özel kurumlara bağlı kreş, yuva, anaokulu ve çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuk kliniklerinde, özel eğitim alanında ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk edebiyatı alanında, oyuncak üreticisi firmalarda, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında da çalışabilmektedirler ve sosyal hizmetlere atanma durumlarında çocuk eğiticisi olarak görev yapmaktadırlar

9 - Üst Derece Programlarına Geçiş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Özel Eğitim bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

10 - Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

11 - Eğitim Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı; Örgün, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

12 -  Bölüm Olanakları

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim kadrosu ile birlikte nitelikli bir eğitimin verilmesinde başrolü oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra MEB’e bağlı anaokulu, anasınıfı ve özel eğitim kurumları öğrencilerin dönem içi mesleki ve alan dersleri uygulamaları için katkı sağlamaktadır

13 -  Adres ve İletişim Bilgileri

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat

Tel: 356 250 00 15

Fax: 0356 250 00 15

E-posta: tshmyo@gop.edu.trTokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.