Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü

  • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü
  • Tanıtım

PROGRAM TANITIMI

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL

TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM / PROGRAM

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI

1 – Kuruluş

Program 2020-2021 Öğretim yılında Eğitim-Öğretime başlayacaktır.

2 - Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ön Lisans derecesi alarak Güzellik Uzmanı, Kuaför, Estetisyen  ünvanı almaya hak kazanırlar.

3 - Derecenin Düzeyi 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı; YÖK’ün Bologna sürecine uygun olarak belirlediği 5. seviye mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

4 - Kabul ve Kayıt Koşulları

Saç bakımı ve güzellik hizmetleri programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre TYT sınav türünden kabul edilir.

5 - Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar      

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri, müfredat ve ders içerikleri uyması halinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanarak tanır.

Ayrıca; programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

6 – Mezuniyet Yeterlilik Koşulları

Bir öğrencinin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programından mezun olabilmesi için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması, Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, Toplam 120 AKTS'lik iş yükünü tamamlaması, İlgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir.

7 - Program Profili

Program; zorunlu, üniversite seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşmaktadır. Tüm dersler için öğrenciler ara sınavları, finali ve ders devamını tamamlamakla yükümlüdür. Bazı derslerde araştırma ödevleri ve / veya sözlü sunumlar gereklidir. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Son başarı notu, final sınavındaki puanı, ara sınavların puanı, yarıyıl içerisindeki derslere devamı ve dersle ilgili diğer ödevler dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir.

Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değeri çarpılarak hesaplanır. Tekrarlanan dersler için son not hesaba katılır. Tüm notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

8 - Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrencilerimiz Kuaför Salonları, Güzellik Merkezleri, Kulislerde ve Makyaj stüdyolarında; Kuaför, Güzellik Uzmanı veya Makyaj Sanatçısı olarak çalışmaktadırlar. Bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, termal otellerde, SPA, thalosso terapi ve bakım merkezlerinde, spor merkezleri ve salonlarında, TV kanallarında, tiyatro salonlarında, sinema stüdyolarında, kozmetik satış noktaları, kozmetik imalatçılarında, kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb. yerlerde çalışabilirler

9 - Üst Derece Programlarına Geçiş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

Kimya  bölümüne geçiş yapabilmektedir.

10 - Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme        

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

11 - Eğitim Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik hizmetleri Programı; Örgün, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

12 -  Bölüm Olanakları            

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü’nde alanında uzman kadrosu ile kurulması planlanan çalışma alanlarıyla (atölye, salon), teknolojik cihaz ve ekipmanlarla öğrencilerin donanımlı 4 yarıyıl geçirmeleri için; olanaklar oluşturulmak üzere araştırma halindedir.

13 -  Adres ve İletişim Bilgileri

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat

Tel:  356 250 00 15

Fax: 0356 250 00 15

E-posta: tshmyo@gop.edu.tr


Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.