Eczane Hizmetleri Programı

  • Eczane Hizmetleri Programı
  • Tanıtım

PROGRAM TANITIMI

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL

TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM / PROGRAM

ECZANE HİZMETLERİ / ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI

1 – Kuruluş

Program 2020-2021 Öğretim yılında Eğitim-Öğretime başlayacaktır.

2 - Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ön Lisans derecesi alarak Eczane Teknikeri ünvanı almaya hak kazanırlar.

3 - Derecenin Düzeyi

Eczane Hizmetleri Programı; YÖK’ün Bologna sürecine uygun olarak belirlediği 5. seviye mesleki yeterlilik kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

4 - Kabul ve Kayıt Koşulları

Eczane Hizmetleri Programı’na; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin sayısal puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5 - Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri, müfredat ve ders içerikleri uyması halinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanarak tanır.

Ayrıca; programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

6 – Mezuniyet Yeterlilik Koşulları

Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerinin, müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığındaki tüm dersleri en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile başarı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

7 - Program Profili

Program; zorunlu, üniversite seçmeli ve serbest seçmeli derslerden oluşmaktadır. Tüm dersler için öğrenciler ara sınavları, finali ve ders devamını tamamlamakla yükümlüdür. Bazı derslerde araştırma ödevleri ve / veya sözlü sunumlar gereklidir. Dönem başına en az bir ara sınav yapılır. Final sınavları, üniversitenin ilan ettiği programa göre yapılır. Son başarı notu, final sınavındaki puanı, ara sınavların puanı, yarıyıl içerisindeki derslere devamı ve dersle ilgili diğer ödevler dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından belirlenir.

Öğrencilerin performans düzeyi, dönem not ortalaması ve kümülatif not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten kazandığı kredi puanları, dersin kredi saatlerini ve son harf notunun değeri çarpılarak hesaplanır. Tekrarlanan dersler için son not hesaba katılır. Tüm notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.

8 - Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar serbest eczanelerde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet hastanelerinde eczacı yardımcısı pozisyonunda görev alabilirler.

9 - Üst Derece Programlarına Geçiş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

10 - Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme      

Tüm sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

11 - Eğitim Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı; Örgün, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

12 -  Bölüm Olanakları         

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim kadrosu ile birlikte üniversitemiz bünyesinde yer alan tıp fakültesinin sağladığı öğretim elemanı desteği nitelikli bir eğitimin verilmesinde başrolü oluşturmaktadır.

13 -  Adres ve İletişim Bilgileri

Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat

Tel:  356 250 00 15

Fax: 0356 250 00 15

E-posta: tshmyo@gop.edu.tr


Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Taşlıçiftlik Kampusü / Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.